วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

CROUS

เกี่ยวกับทุน CROUS

https://dse.orion.education.fr/depot/

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553

Packet Length: Wireshark


วันนี้มานั่งงง กับการรวมค่าขนาดของ packet ของ wireshark ก็เลยกลับไปทบทวนความรู้ใหม่

Ethernet (MAC) : 12 preamble + 8 field delimiter + 6 Src mac + 6 Des mac + 2 paylod type + ....payload... + 4 CkSum
IP Header: 20 Byte
UDP Header: 2 sp + 2 dp + 2 len + CkSum = 8

จากภาพนั้น UDP len = 323 byte คือ ขนาด header ของ UDP (8) + data (SIP)
ส่วน IP len = 343 คือ ขนาด header ของ IP (20) + data
ขนาด Ethernet (Frame) = 357 คือขนาดของ ethernet (14) + ขนาดของ IP packet

Note:
ส่วนที่เป็น preamble, field delimiter, CheckSum ของ frame นั้น ไม่ได้ถูก capture มาด้วย เนื่องจาก libpcap มันจับได้เฉพาะ กลไกการจับข้อมูลของ OS ไม่ได้จับข้อมูลพวกนี้ (เลยไม่ได้เอามารวมใน length) ครับ

อ้างอิงจาก: http://www.wireshark.org/faq.html#q7.10

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553

Research Definition

นิยามสั้น ๆ ของการทำวิจัย
การทำวิจัยนอกจากเก็บข้อมูลแล้ว ส่วนหนึ่งก็คือการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์คือการจำแนกประเภท จัดกลุ่ม กล่าวถึงข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละแบบ และอันไหนเหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมไหน พยายามมองหาตัวแปร (เพื่อที่จะนำตัวแปรนั้นมาวาดกราฟได้)

... ไปคิดต่อดีกว่า .....

Star UML

วิธีสร้าง Sequence diagram
1. เลือกที่ Model Explorer ที่ Dock ทางขวามือ
2. Click ขวาที่ Model อะไรก็ได้แล้วเลือก Add Diagram
ถ้าไม่มา เลือก model ใน Model Explorer ก่อน เราจะไม่สามารถสร้าง Diagram ได้