วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Docker#3 Docker compose

จากความเดิมตอนที่แล้ว ( ตอนที่1 | ตอนที่ 2) ซึ่งจะเห็นได้มีขั้นตอนหลายอย่าง หากต้องมาทำทุกครั้งเวลา ติดตั้ง server ใหม่ ก็จะไม่สะดวก  คราวนี้  เราจะเขียน script ขั้นตอน ทั้งหมดไว้ในไฟล์ docker-compose.yml

Docker #2 Laravel 5.3 on LEMP stack

Laravel 5.3 on LEMP stack

วันนี้เราจะมาทดลองติดตั้ง Laravel 5.3 บน LEMP stack บน Docker

ให้ติดตั้ง PHP7 และ Composer ก่อนใน windows ให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นให้สร้าง Laravel project ตั้งชื่อว่า blog  โดยใช้คำสั่ง

d:\docker\www> composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Docker #1 (LEMP Stack)

วิธีการติดตั้ง LEMP Stack โดยใช้ Docker 


ทดลองโดยใช้ Docker Toolbox ติดตั้งเครื่องมือให้เรียบร้อย วิธีการ เริ่มจาก Setup ติดตั้ง Install Docker Toolbox และ กด Next ไปเรื่อย ๆ ก็จะได้ Docker Quick Start Terminal ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปรับแต่ง Docker

เมื่อเราเรียก Terminal ขึ้นมา มันจะสร้าง Virtual machine ชื่อว่า Default มี IP 192.168.99.100 ทำหน้าที่เป็น Docker Host เราจะสร้าง Container (คล้าย ๆ กับ Virtual machine แต่ใช้ Kernel ของ Host ทำให้มีขนาดเล็กลงกว่ามาก) ที่ทำงานบน Docker Host นี้อีกที

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Subnet Review

 ทบทวนก่อนไปติว CCNA1-2

HOST Subnet
1111 1111 : 255 => 1 /32
1111 1110 : 254 => 2 /31
1111 1100 : 252 => 4   (2) /30
1111 1000 : 248 => 8   (6)     /29
1111 0000 : 240 => 16  (14)    /28
1110 0000 : 224 => 32  (30) /27
1100 0000 : 192 => 64  (62)    /26
1000 0000 : 128 => 128 (126)   /25

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Mikrotik HotSpot

ในปัจจุบันนี้ มีการใช้งาน HotSpot กันแพร่หลาย เนื่องจากบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบเครือข่ายได้ง่ายกว่าการใช้รหัสผ่านร่วมกันหลาย ๆ คน อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งการให้บริการของแต่ละกลุ่ม แต่ละผู้ใช้ตามความต้องการ สามารถตัดการเชื่อมต่อ ตรวจสอบ และแก้ไขได้สะดวกกว่า เป็นต้น

HotSpot นั้นมักจะมากับอุปกรณ์เครือข่ายที่มีราคาแพง อย่างเช่น Cisco, Aruba ถ้าเป็น Opensource อย่าง ChilliSpot หรือ CoovaChilli ก็มีความซับซ้อนในการติดตั้งสูง และ บางตัวก็หยุดพัฒนาต่อไปแล้ว Mikrotik เป็น OS Router (รวมถึง Hardware) ที่ใช้งานง่าย ติดตั้งผ่านระบบ GUI จึงเป็นอีกทางเลือกที่นำมาทดลองใช้งาน