วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Http Post using Loopj to Laravel 5.3

ความเดิมตอนที่แล้ว เรื่อง การ Get HTTP โดยใช้ Loopj  วันนี้ เราลองมา post ข้อมูลจาก Android ลงใน HTTP ดูบ้าง

เริ่มต้นเตรียม Post method ไว้ก่อน กรณีไม่ใช้ Laravel 5.3

ตั้งชื่อ script เช่น mypost.php (ใน web server directory)
<?php
    echo "id: ".$_POST["id"]." message:".$_POST["message"];


วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559

git for beginner

git เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีม, ควบคุมเวอร์ชั่น, เก็บไฟล์ต่าง ๆ ที่โปรแกรมเมอร์ทุกคนควรรู้ วันนี้ มาใช้ git ในการเก็บ source code ที่เขียน และ ดึงมาใช้ แบบง่าย ๆ สำหรับผู้เริ่มต้น  ดังนี้
  1. สมัครสมาชิก  https://github.com/ ก่อน ถ้าสามารถใช้งานได้ฟรี (แต่ source code จะต้องเปิดเผยทั้งหมด) หรือถ้ามี email มหาวิทยาลัย สามารถใช้ education pack https://education.github.com/pack (จะสามารถตั้งเป็น private ได้) หลังจากสมัครเสร็จแล้ว ก็ให้ login เข้าไปสร้าง repository ได้
  2. ติดตั้ง program git client ในเครื่องผมใช้ตัวนี้ https://git-scm.com/download/win เวลาติดตั้งก็ next ไปเรื่อย ๆ เพียงเท่านี้ ก็พร้อมจะใช้งาน git ได้แล้ว
โดยผมจะแบ่งเป็น 3 วิธี คือใช้ผ่าน command line,  GUI (Sourcetree) และ ผ่าน Tool ของ Android Studio ดังนี้

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Read HTTP data with LoopJ

บทนำ

Software ในปัจจุบันจะแยกการทำงานของ "Service" หรือที่เป็น back-end กับ front-end (พวก GUI ต่าง ๆ ออกจากกัน) และ นิยมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วย JSON Format บทความนี้จะแนะนำวิธีการอ่าน JSON ใน Android จาก HTTP Server  ดังนี้ (ขอแนะนำให้อ่าน PHP-Array ก่อนครับ)

Service:  Laravel 5 + MySQL
Android: loopJ

โดยปรกติ วิธีการอ่านข้อมูลจาก HTTP นั้น เราสามารถใช้ HttpURLConnection เพื่ออ่านมาเป็น InputStream ได้ แต่การใช้งานให้ดี เราควรจะต้องเขียนในลักษณะแยกการทำงาน เป็น Thread ออกไป ซึ่งมีการนำ AsynTask มาใช้ เพื่อให้โปรแกรมทำงานได้เร็วยิ่งขึ้น การเขียน AsynTask มีความซับซ้อนสำหรับมือใหม่พอสมควร (แต่ก็ต้องหัดอยู่ดีแหละ) วันนี้ ผมมี Library LoopJ มาฝากครับ

PHP Array

การประกาศตัวแปร PHP Array ใช้

$var = array("value1","value2","value3");
$var1 = array("value0", $var);

ถ้าเป็น array 2 มิติ ก็จะใช้เป็น
$var2 = array(array("value1.1","value1.2"),array("value2.1","value2.2"));

ตั้งแต่ PHP 5.3 ขึ้นไป สามารถใช [ ] แทน คำว่า array

เช่น
$var = ["value1","value2","value3"];
$var2 = [
                 ["value1.1","value1.2"],
                 ["value2.1","value2.2"]
             ];

จะเห็นได้ว่าเขียน code สั้นลง