วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

UML on NB 6.9

Download:

UML plugin for NB6.9

Installation Instructions:
 1. Extract the contents of the archive into your Netbeans installation directory.
 2. In your Netbeans directory you should now have a folder called UML.
 3. Restart or open Netbeans.
 4. To verify its working, try to create a new project. In the list of project types, there should be the option to create a UML project. If you have that option, then it is all working!

Usage:

 1. Open an existing Netbeans project.
 2. In the projects pane, right click on the project your working on and click Reverse Engineer.
 3. You will be presented with a window on what to reverse engineer. Choose only the source files and tell it to create a new UML project for you.
 4. It will tick away for a little while, then you should now have a new UML project in the projects pane on the left.
 5. The UML project should now be full of all the components your using.
 6. Expand your UML project, then expand the Model.
 7. You should have folders for each package thats in the Netbeans project you generated from. Example, I had one package called assign2, so i had one folder called assign2 in the UML project. Plus several other files that arent important.
 8. Right click this folder and choose Create Diagram From Selected Elements.
 9. Choose to create a Class Diagram, and push Finish.
 10. You might be prompted with a message saying: The selected element has one or more scoped elements. Do you want to include the scope elements on the diagram in addition to the selected element?
 11. Click Yes.
 12. You should now have a completed UML class diagram.

Notes:

 • The modeler does a good job of presenting the data, however it tends to push it to the right side of the window. Which wastes a lot of printing room. The only way i found to fix this, was to move every element manually to the middle. It seems the middle is the best place for printing.
 • I also couldn’t find a way to save the UML diagram as an image or a pdf. So I used Cute PDF Writer to do the job!

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

IPSec Windows XP

การ Setup IPSec บน Windows XP

การทำงานก็คล้าย ๆ กับ Windows 7 แค่สลับหมายเลข IP กัน และ ใส่ Security parameter ให้ตรงกัน เป็นอันใช้ได้ ตามรูปครับ

เริ่มต้น เปิด Run -> secpol.msc

แล้วทำตามรูปเลยครับ


IPSec Windows7

Setup IPSec on Windows 7

วิธีการใช้งาน IPSec ระหว่าง Windows 7 และ Windows XP แบบ ง่าย ๆ
โดย กำหนด ให้ IP 147.127.240.90 (Windows7) และ 147.127.240.91 (Windows XP) โดยใช้ preshared-key ในการเข้ารหัส ทั้งส่วนของ AH และ ESP

เข้าไปที่ Local security policy โดย -> Run (Windows+R) -> secpol.msc

เริ่มสร้าง security policy ก่อนไม่ต้อง activate default response

IP Tunnel ใช้ในกรณีที่ ติดต่อระหว่าง IP Private กับ IP Public


กำหนด Mirrored สำหรับ การส่ง packet กลับมา

ตรงนี้สำคัญต้อง กำหนดให้เหมือนกัน ทั้ง 2 ฝั่ง


แบบ ง่ายที่สุด กำหนด preshared key


สั่ง enable IPSec


เห็น message IPSec วิ่งแล้ว เย้ :-)