วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Dragonball Z

Dragonball Z

Accords : (C - F - G - C) x 2 Refrain

C - F - G - C
Dragon ball Z, le gentil Sangohan,
Dragon ball Z, combat tous les méchants
Dragon ball Z, il a tous les pouvoirs
Dragon ball Z, la force et le savoir

E - Am - D - G
Son père était un héros,
Le grand, le vaillan Sangoku
Le monde saura bientôt
Que son esprit reste avec nous

Dragon ball Z, notre héros au grand coeur
Dragon ball Z, sera toujours vainqueur0
Dragon ball Z, il fera triompher
Dragon ball Z, l'amour et l'amitié

Il n'a jamais peur de rien
Il ne craint aucun adversaire
Il est rusé et malin
C'est l'homme le plus fort de la terre

Dragon ball Z, héros au coeur vaillant
Dragon ball Z, valeureux combattant
Dragon ball Z, le gentil Sangohan
Dragon ball Z, combat tous les méchants.

Song: http://www.youtube.com/watch?v=dZ1NcxAZUYk

วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ทำประกันบ้าน

ทำประกันบ้านที่ฝรั่งเศส ปีละ 13 ยูโร อันนี้น่าจะถูกที่สุด
http://www.assurances-etudiants.com/

แต่ของผมโชคดีที่เจ้าของบ้านไม่ได้บังคับให้ทำ ;-)

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Android #1


เห็นมานานแล้ว กับเจ้า "Android" แต่เพิ่งมีโอกาสได้ทดลองเขียนโปรแกรม มาเริ่มเลยดีกว่า

1) Load 3 ตัวนี้มา
- JavaSDK: http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp (เลือก JDK5 หรือ 6)
- Eclipse: http://www.eclipse.org/downloads (เลือก Eclipse Classic 3.6+ )
- AndroidSDK: http://developer.android.com/sdk/index.html
แล้ว unzip ไว้ใน C:\Android\

2) Run SDK Manager.exe เพื่อติดตั้ง Android SDK ก็เลือก Accept SDK ที่เราต้องการจะติดตั้ง (ผมเลือกเฉพาะ SDK Platform 2.2, Sample, Usb driver, Market licensing และ Documentation เพราะไม่อยากรอ load นาน) จากนั้น Run eclipse.exe

3) ติดตั้ง Eclipse Plugin สำหรับเชื่อมกับ Android SDK
ไปที่ Help > Install New Software ในช่อง Work with ให้ใส่ https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ เมื่อติดตั้งเรียบร้อย สั่ง restart Eclipse

4) เลือก Windows -> Preferences -> Android แล้ว Browse ตำแหน่ง SDK Location C:\AndroidIDE\android-sdk-windows\

5) เลือก File -> New -> Other (หรือกด Ctrl + N) เลือก Android Project
Project name: HelloWorld
Application name: HelloWorld
Package name: pleX.test.HelloWorld
CreateActivity: HelloWorld
Min SDK Version: 8 (อันนี้หมายถึง version ของ API Level)
กด Next แล้วกด Finish

6) กด Run Project ถ้าเครื่อง Set Region เป็น ไทย ใช้ พ.ศ. จะเจอ "Error generating final archive: Debug certificate expired on dd/MM/yyyy" ใจเย็น ๆ ทำตามข้อต่อไป

7) ลบ file C:\Users\pleX\.android\debug.keystore (สำหรับ Windows7)

8) สร้างขึ้นมาใหม่ด้วย คำสั่ง %JAVA_HOME%\bin\keytool -genkey -keypass android -keystore debug.keystore -alias androiddebugkey -storepass android -validity 100000 -dname "CN=Android Debug,O=Android,C=US"

9) สั่ง Clean และ Build & Run Project ใหม่อีกรอบ

10) ถ้ายังไม่ได้ Add Android Virtual Device ก็ให้สร้างใหม่ โดยแค่ตั้งชื่อ แล้วก็สร้าง Target ของ Android ว่าใช้ SDK ตัวไหน ที่เหลือ เว้นว่างไว้ เป็นอันใช้งานได้ในตอนนี้

11) สั่ง Run อีกรอบ Android Emulator เริ่มต้นทำงาน ตรงนี้ ต้องรอสักหน่อย (ขึ้นกับความแรงของเรื่อง)

12) ที่หน้าต่างของ Android ลอง Lunch Application ที่เราเขียนก็จะได้ Hello World ดังนี้

References: http://developer.android.com/resources/tutorials/hello-world.html

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Jar file by NB 6.x

Create Jar file by NB 6.x

0 Run -> Clean and Build Main Project (Shift-F11)

0 เข้าไปที่ PROJECT_ROOT/dist จะเห็น jar file ของ project เรา

o ถ้าสั่ง Run jar file จะเกิด error แจ้งว่าหา main class ไม่เจอ

วิธีแก้ไข

o เข้าไปแก้ PROJECT_ROOT/manifest.mf (ถ้าไม่มี ก็สร้างใหม่เลย) ดังตัวอย่าง

  1. Manifest-Version: 1.0
    Ant-Version: Apache Ant 1.8.0
    Created-By: 1.0-b01 (Warodom WERAPUN)
    Main-Class: example.MainClass
    Class-Path: lib/lib1.jar lib/lib2.jar

o จากนั้นเข้าไปแก้ PROJECT_ROOT/nbproject/project.properties โดยเพิ่มบรรทัด manifest.file=manifest.mf

o กด Shift + F11 เพื่อ Clean and Build อีกรอบ เพียงเท่านี้ file.jar ก็จะเป็น executable file

o อย่าลืม copy Lib ที่ใช้อื่น ๆ มาใส่ไว้ใน directory dist และ path จะต้องเหมือนกับที่กำหนดใน nbproject/project.properties ด้วย

o Run: java -jar yourJarFile.jar