วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Table of Content (TOC) in MS Word


ใน MS Word เวลาที่เราจะสร้างสารบัญ (TOC) เราสามารถกำหนด header 1, 2 , 3 จากนั้นก็มาสั่งให้มันสร้างสารบัญอัตโนมัติมาได้โดยไม่ยาก แต่ ถ้าเราต้องการสร้างสารบัญของแต่ละบท ซึ่งจะต้องไม่รวมส่วนที่เป็น header 1 เราจะมีวิธีการอย่างไร

ถ้าง่ายที่สุด ก็แยกไฟล์  แล้วเปลี่ยนจาก header 2 ไปเป็น header 1 + แก้ number bullet ซะก็สิ้นเรื่อง แต่ในชีวิตจริง มันไม่ง่ายขนาดนั้น เพราะสุดท้ายแล้ว เราไม่สามารถแยกไฟล์ได้ อีกทั้ง เราต้องทำสารบัญรวม ซึ่งยังไงก็ต้องใช้ header 1 ของทุกบทอยู่ดี

วิธีที่ผมนำเสนอ (น่าจะมีวิธีเดียว นอกจากว่าจะทำแบบ manual คือพิมพ์เอง) คือการใช้ ที่คั่น (Bookmark)  ดังนี้
1.  ให้ เลือกข้อความ (Highlight) ของบทนั้นทั้งบท (โดยที่ไม่รวม ส่วนที่เป็น header 1) จากนั้นเลือก เมนู Insert -> Bookmark ตั้งชื่อที่คั่นหน้า เช่น chapter1 กด OK
2. สั่งสร้าง สารบัญ ตามปรกติ ซึ่งจะมี header 1  ติดมาด้วย
3.  กด Alt+F9 จะเห็น code ลักษณะนี้  { TOC \o "1-3" \h \z \u } ให้เราเพิ่ม \b chapter1 ไป เป็น  { TOC \o "1-3" \h \z \u \b chapter1}
4. กด Alt+F9 อีกรอบ เพื่อกลับสถานะเดิม แล้วกด F9 เพื่อปรับปรุงสารบัญจะเห็นว่า header 1 หายไปแล้วครับ  :-)

ส่วนการจะทำสารบัญรูปภาพ หรือ สารบัญตารางแบบ แยกบท ก็ใช้ หลักการเดียวกันครับ

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Pronouns ในภาษาฝรั่งเศส

son + กรรมเอกพจน์ (ผู้ชาย) หรือขึ้นต้นด้วยสระ  ที่มีเจ้าของ เป็นเอกพจน์ (ไม่สนใจหญิงชาย)
sa + กรรมเอกพจน์ (ผู้หญิง) ที่มีเจ้าของ เป็นเอกพจน์ (ไม่สนใจหญิงชาย)
ses+ กรรมพหูพจน์ (ไม่สนใจหญิงชาย) ที่มีเจ้าของ เป็นเอกพจน์ (ไม่สนใจหญิงชาย)


leur + กรรมเอกพจน์ (ผู้ชาย) ที่มีเจ้าของ เป็น พหูพจน์  (ไม่สนใจหญิงชาย)
leurs + กรรมพหูพจน์   ( ไม่สนใจหญิงชาย ) ที่มีเจ้าของ เป็น พหูพจน์   (ไม่สนใจหญิงชาย)