วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

POJO Cooker

Pojo Cooker เป็น Data oriented framework ที่ใช้สำหรับสร้าง share data กันหลาย ๆ platform หลาย ๆ ภาษา โดยใช้ concept ของ Object XML mapping ซึ่งมีเป้าหมายหลัก ๆ ดังนี้
 • Cross-platform exchanges
 • Multi-languages
 • Multi-devices
 • Persistency layer
 • Full text search
 • Zero-conf
โครงการนี้ มีส่วนประกอบ ส่วนสำคัญ ๆ คือ Pojo, Fridge โดยที่ Pojo คือตัว โครงสร้าง XML (key/value) แล้วเราสามารถป้อน data เข้าไปเอง และ สามารถเก็บลงใน Fridge (หรือ มองว่าเก็บข้อมูลลง disk ผ่านการ persistence) นั่นเอง

Phase แรก จะเริ่มใช้งานกับ Java เป็นหลัก จากนั้น ก็จะมีส่วนที่พัฒนาของ Php, Flex, iPhone รวมไปถึง Android ด้วย ซึ่งเราสามารถ generate และ share data ผ่าน RESTlet Web framework

ส่วนสุดท้ายของโครงงานนี้คือ เราสามารถค้นหา ข้อมูลใน object (Pojo) ที่เราเก็บไว้ใน fridge ได้ ผ่านการทำงานของ Berkeley DB ซึ่งมีขนาดเล็ก และ ทำงานได้อย่างรวดเร็ว

เนื่องจากโครงการนี้ ถูก implement โดยใช้ Maven เราจึงต้องมาเริ่มติดตั้ง Maven กันก่อน ดังนี้


การติดตั้ง Maven (3 นาที)
1) ติดตั้ง maven โดย download จาก http://maven.apache.org/download.html แล้วก็ unzip ออกมา
2) กำหนด PATH ของตัวแปร ให้เรียบร้อย ตามนี้ http://maven.apache.org/download.html#Installation
3) ทดสอบดู โดยสั่ง mvn --version ถ้าเป็น version ตรงตามที่เรา download มา แสดงว่า OK. เสร็จ


หลังจากติดตั้ง Maven เรียบร้อยแล้ว ก็มาติดตั้งตัวโครงงานการติดตั้ง PojoCooker (1 นาที)
เพิ่ม config ตาม http://www.pojocooker.net/install.html
ใน MAVEN_HOME/conf/settings.xml

การใช้งาน PojoCooker
- mvn pojocooker:version
-
mvn pojocooker:kitchen
- cd kitchen (จะมี file pom.xml)
- 
mvn pojocooker:java
- mvn pojocooker:server

เปิด web browser เข้าไปที่ http://locahost:8080/ เป็นอันเสร็จพิธี
(อ้างอิง http://www.pojocooker.net/start.html)

การเพิ่ม Own POJO:
เข้าไปที่ .\PojoKitchen\src\main\java\org\pojocooker\demo\pojokitchen\pojos
จะมี file ที่ชื่อว่า GeoPlace.java เป็นตัวอย่างของ Pojo เราสามารถสร้าง Pojo ขึ้นใหม่ได้ โดยเลียนแบบจาก GeoPlace.java ข้อควรระวังคือ ห้ามใช้ build-in variable type ต้องใช้ Wrapper type เท่านั้น หลังจากที่ เข้าไป define Pojo แล้ว ให้ทำการ compile ใหม่ โดยสั่ง mvn pojocooker:java , mvn pojocooker:java ตามลำดับ
เข้าไปที่ http://localhost:8080/pojo เราจะ เห็น file POJO ที่เรา add ไว้ กดที่ 1 ใต้ XML Sample ก็จะได้ ตัวอย่าง XML เราสามารถแก้ไขข้อมูล แล้วกด save ลงใน server ได้ จากนั้น เราสามารถ search ข้อมูลที่เรา add ไว้ (ได้ผลลัพธ์เป็น XML) และ สามารถใช้ ID ของ object จะส่ง output เป็น XML มาให้ ตาม ID ของ object ที่เราต้องการหา

วิธีลบ Own Pojo
mvn pojocooker:clear (เพื่อทำการลบ java source files ออก)
mvn clear (เพื่อลบ class file ออก) 
 แล้วจึงสั่ง recompile ใหม่ ด้วย mvn pojocooker:java 

สรุป
คิดว่า framework นี้ ออกแบบมาให้ share XML data ผ่าน
RESTlet web framework (XML output)

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554

SIP Security Solutions

 • HTTP Digest - Use pre-shared key to create message digest
 • sips URIs - Send clear sip messages inside TLS
 • S/MIME - Encrypt hole sip message and re-create SIP header for intermediate nodes
 • AIB - Similar to S/MIME, but select some header to encrypt
 • RELOAD - Application framework for P2P-SIP (DHT), using TLS