วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Change Default Encoding in Eclipse


Change Encoding (UTF-8) in Eclipse

มีให้เปลี่ยนหลายที่เลย

Window > Preferences > Web > HTML Files
Window > Preferences > General > Editors > Text editors > Spelling
Window > Preferences > General > Workspace 
Window > Preferences > General > Content Types > Text

Reference: https://stijndewitt.com/2010/05/05/unicode-utf-8-in-eclipse-java/

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Framework trend


เทคโนโลยีต่าง ๆ เริ่มไหลมาในแนวเดียวกัน ประกอบไปด้วยตัว

  • Framework ที่เป็นกรอบการพัฒนา Software มีการนำ Library ต่าง ๆ มาใช้งาน
  • CLI (Command Line Interface) ช่วยให้การสร้างไฟล์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียน code ทำได้ง่ายรวดเร็วมากขึ้น
  • Template Engine ลดการฝัง source code ตรง ๆ ในหน้า View เพื่อให้ Code clean อ่านง่าย และดูแลง่าย
  • Dependency Manager ช่วยในการ update library ต่าง ๆ ที่ใช้งาน
Framework ที่น่าสนใจ (ในส่วนตัวผม) มีให้ดูตามตารางนี้ครับ