วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Photoshop JS Exif

การเรียกใช้ java script จาก photoshop CS 4

//**********************************************************************
// Java Script For Photoshop Modify By Svrnuke
// Author Nattapong Roadmuang
// Date 2008 June 14
// Note Microsoft Windows Vista
// Note Adobe Photoshop CS3
// http://svrnuke.multiply.com
//**********************************************************************

var docRef = activeDocument;
var strExifTitle = new Array("Model,","Exposure Time,","F-Stop,","ISO Speed Ratings,","Date Time Original,","Focal Length,");
var strExifData = new Array("","","","","","","");
var strCurrent = new String();
var TextLayer = docRef.artLayers.add();
TextLayer.kind = LayerKind.TEXT;
var txtRef = TextLayer.textItem;

var j = 0;
var i = 0;
for (i=0; i < docRef.info.exif.length; i++)
{
strCurrent = docRef.info.exif[i].toString();
for (j=0; j < 6; j++)
{
if ((strExifData[j] == "") && (strCurrent.indexOf(strExifTitle[j]) >= 0))
{
strCurrent = strCurrent.substring(strExifTitle[j].length,strCurrent.length);
strExifData[j] = strCurrent;
break;
}
}
}
if (strExifData[4] != "")
{
strExifData[6] = strExifData[4].substring(11, 16);
strExifData[4] = strExifData[4].substring(8, 10) + "-" + strExifData[4].substring(5, 7) + "-" + strExifData[4].substring(0, 4);

}
for(i=0;i<6;i++)
{
strCurrent = "";
for (j=0;j
{
if (strExifData[i].substring(j,j+1)== ",")
{
break;
}
strCurrent += strExifData[i].substring(j,j+1);
}
strExifData[i] = strCurrent;
}

// You can change yourname here
//var textStr = "http://wwarodom.multiply.com\u000D";
var textStr = "";
textStr += strExifData[0];
textStr += " ISO "+ strExifData[3] +" " + strExifData[1];
textStr += " "+strExifData[2]+" "+ strExifData[5];

txtRef.contents = textStr;
txtRef.size = "6";

-----------------


=> copy ลงใน C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS4\App\Photoshop\Presets\Scripts
=> เรียกใช้จาก file -> Scripts -> browse -> เปลี่ยน file type เป็น .js
=> เลือก Text Tool เปลี่ยน ขนาด และ สี ตามใจชอบ

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การทำ Script ย่อรูป

การย่อรูปลงเว็บ

รูปที่เราถ่ายมาโดยทั่วไปนั้นมักจะมีขนาดใหญ่ ก่อนเอามาโพสต์ลงเว็บจึงต้องทำการย่อขนาดให้เหมาะสมเสียก่อน ผมจึงทำตัวอย่างการย่อรูปมาให้ดูกัน 2 แบบก่อนน่ะ
แบบที่ 1 คือการย่อรูปตามปกติโดยการใช้คำสั่ง Image Size
หลังจากที่เปิดรูปที่จะย่อขึ้นมาก็ไปที่ Menu Bar เลือก Image > Image Size
แล้วเปลี่ยนพารามิเตอร์ Width เป็น 850px(สำหรับ Section Webboard อนุญาตให้กว้างไม่เกิน 850px) แล้วก็คลิ๊ก OK เท่านี้ก็เรียบร้อยครับby Webmaster [on 10-06-2009, 17:53]

Re : การย่อรูปลงเว็บ #1

ผลลัพธ์ที่ได้จากการย่อด้วยการใช้คำสั่ง Image Sizeby Webmaster [on 10-06-2009, 17:56]

Re : การย่อรูปลงเว็บ #2

หลังจากนั้นก็ Save ด้วยคำสั่ง Save for Web โดยการไปที่ Menu Bar เลือก File > Save for Web
- เลือกชนิดไฟล์เป็น "JPEG"
- เลือกค่า Quality ของรูป ซึ่งค่านี้ไม่ควรเลือกเกิน 60 เพราะไฟล์ยังมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เมื่อเลือกค่า Quality แล้วให้สังเกตวงสีแดงด้านล่างซ้ายที่มีเครื่องหมาย "*" ค่าดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปตามค่า Quality และค่าดังกล่างไม่ควรเกิน 200k ครับ หากค่าดังกล่าวมากกว่า 200k ก็ลด Quality ลงเป็น 50, 40 แล้วแต่ความเหมาะสมครับ หลังจากนั้นก็คลิ๊ก Save เป็นอันเสร็จสิ้นการ Save for Webby Webmaster [on 10-06-2009, 17:57]

Re : การย่อรูปลงเว็บ #3

แบบที่ 2 เป็นการย่อรูปด้วยการใช้คำสั่ง Image Size ร่วมกับคำสั่ง Unsharp Mask

การย่อด้วยวิธีนี้มีหลายขั้นตอน ผมจึงอธิบายพร้อมกับการทำ Action ไปในตัวด้วยเพราะเมื่อทำเสร็จแล้วก็สามารถเรียกคำสั่ง Action มาย่อรูปได้ด้วยการคลิ๊กเพียงครั้งเดียว ว่าแล้วก็เริ่มกันเลย
- ไปที่ Menu Bar เลือก Window > Action
- คลื๊ก Create New Set(ที่เป็นรูปโฟลเดอร์)
- ตั้งชื่อ New Set(ในที่นี้ผมตั้งชื้อว่า Image size) แล้วคลิ๊ก OKby Webmaster [on 10-06-2009, 17:58]

Re : การย่อรูปลงเว็บ #4

- คลิ๊ก Create New Action
- ตั้งชื่อ New Action(ในที่นี้ผมตั้งชื้อว่า 850px เพราะจะย่อให้เหลือขนาด 850px)
- คลิ๊ก Recordby Webmaster [on 10-06-2009, 17:59]

Re : การย่อรูปลงเว็บ #5

มาถึงขั้นตอนนี้จะเห็นว่าปุ่ม Begin Recording จะเป็นสีแดง หมายถึงกำลังบันทึกการทำ Action ในช่วงนี้ต้องทำขั้นตอนที่เกี่ยวกับการย่อรูปเท่านั้น อย่าคลิ๊กอย่างอื่น เพราะทุกคำสั่งที่เราทำจะถูกบันทึกทั้งหมด

รูปในตัวอย่างนี้มี ความกว้าง ยาวคือ 3872x2592px ผมจะทำการย่อลงให้เหลือด้านกว้าง 2500px ก่อน
- ไปที่ Menu Bar เลือกคำสั่ง Image > Image Size
- เปลี่ยนค่า Width เป็น 2500px แล้วคลิ๊ก OKby Webmaster [on 10-06-2009, 18:00]

Re : การย่อรูปลงเว็บ #6

หลังจากนั้นเราจะทำให้รูปมีความคมชัดขึ้นด้วยการใช้คำสั่ง Unsharp Mask
- ไปที่ Menu Bar เลือก Filter > Sharpen > Unsharp Mask
- ใส่ค่า Amount = 200%
- ใส่ค่า Radius = 0.2 pixels
- ใส่ค่า Threshold = 0 Levelsby Webmaster [on 10-06-2009, 18:01]

Re : การย่อรูปลงเว็บ #7

ย่อด้วย Image Size แล้วทำให้รูปคมชัดขึ้นด้วย Unsharp Mask สลับกันไปด้วยค่าดังนี้

รอบที่ 1 / Image Size ---> 2500 Pixels / Unsharp Mask ---> amount = 200, Radius = 0.2, Threshold = 0 /
รอบที่ 2 / Image Size ---> 1500 Pixels / Unsharp Mask ---> amount = 200, Radius = 0.2, Threshold = 0 /
รอบที่ 3 / Image Size ---> 850 Pixels / Unsharp Mask ---> amount = 200, Radius = 0.2, Threshold = 0 /

เมื่อทำครบขั้นตอนดังกล่าว ก็คลิ๊กที่ Stop Recording เป็นอันเสร็จการทำ Actionby Webmaster [on 10-06-2009, 18:01]

Re : การย่อรูปลงเว็บ #8

เมื่อเรามี Action แล้วทีนี้การย่อรูปก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วด้วยการ
- เปิดรูปที่ต้องการย่อขึ้นมา
- ไปที่ Menu Bar เลือก Window > Action
- เลือก New Action ที่ต้องการทำ(ในที่นี้ชื่อ 850px)
- แล้วคลิ๊ก Play Selection(เป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนปุ่ม Play ทั่วๆ ไป)
- แล้วก็ Save for Web(ตามตัวอย่างใน คห.2)

ที่นี้เรามาดูผลลัพธ์กันบ้าง
รูป A เป็นผลลัพธ์จากการ Image Size จากด้านกว้าง 3872px ลงมาเหลือ 850px ในครั้งเดียว
ส่วนรูป B เป็นผลลัพธ์จากการ Image Size และ Unsharp Mask
จะเห็นว่ารูปที่ค่อยๆ ย่อลงและทำ Unsharp Mask ไปพร้อมๆ กันจะมีความคมชัดมากกว่า
Reference: http://www.chalaom.com/forum/?id=6

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Mac on PC

หลังจากที่เคยพยายามติดตั้ง Mac บน PC จริง ๆ โดยที่ไม่ผ่าน Virtual Machine ก็เจอปัญหาเกี่ยวกับ Driver หลายอย่าง รวมไปถึง Boot loader ด้วย วันนี้มีโอกาสได้ทดลองไฟล์ image ของ Mac บน VMWare 6.5 ก็สามารถใช้งาน Mac บน PC ได้แล้ว เป็น OSX Leopard version 10.5.5


แต่รู้สึกว่ามันอืดกว่า Windows 7 อีกแฮะ -_-"

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Ubuntu 9.10 on Virtual Box

หลังจากห่างหายจากการใช้ Linux ไประยะหนึ่ง วันนี้ ก็เลย load virtual Box บน Windows XP มาติดตั้ง Ubuntu 9.10 บ้าง หน้าจอการติดตั้งก็ดูสวยงามขึ้น ติดตั้งก็ไม่ยากอะไร แป๊บเดียวเสร็จ แต่หลังจากนั้น พอจะเริ่มใช้งาน ปรากฎว่าเจ้า Ubuntu ตัวนี้ มันดันหา Driver ของ การ์ดจอ Nvidia ไม่เจอ เลยกำหนดขนาดจอได้แค่ 800x600 ใช้งานขัดใจมาก

ก็เลยแก้ปัญหาโดยการติดตั้งพวก Nvidia driver ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพวก nvidia-glx-185, nvidia-xconfig, nvidia-setting และพวก dependency ของมัน แต่ก็ไม่สามารถจะใช้งานได้ ก็เลย ซ้ำร้ายไปกว่านั้นพอ restart เครื่องใหม่ จอกระพริบ ใช้งานไม่ได้เลย

ผมก็เลยหาข้อมูลเพิ่มใน internet ได้ความว่าต้องติดตั้ง VBoxGuestAdditions แต่ก็ยัง งงอยู่พักหนึ่งว่าไอเจ้า VBoxGuestAdditions เนี่ย มันอยู่ตรงไหน เพราะใน web ที่ให้ download virtual box ก็ไม่มีเจ้านี่ให้ download แต่จริง ๆ แล้วนั้น VBoxGuestAdditions มันติดมาอยู่แล้ว

วิธีการคือ ไปที่หน้าต่าง Virtualbox ที่เราลง Ubuntu (หลังจากที่เรา Boot เข้า Ubuntu ของเราเรียบร้อยแล้ว) จากนั้นเลือก menu Device -> Install Guest Additions (หรือกด Ctrl+D) มันก็จะ Mount CD-Rom ให้เราเรียบร้อย

จากนั้นสั่ง sudo /media/cdrom/VBoxLinuxAdditions.run

แล้วก็ restart เครื่องเป็นอันเสร็จครับ ได้ display ที่ resolution สูงแล้ว :-)