วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Setup Printer Windows Vista / 7


วิธี setup Printer ของ Window XP นั้น ให้ใช้ URL จาก http://dirit.enseeiht.fr:631/printers/laseri4eme-windows ได้เลย (ช่องที่ 3 - print จาก internet) แล้วก็ next ไปเรื่อย ๆ ก็เป็นอันเรียบร้อย แต่ใน กรณีของ Vista หรือ 7 นั้น ใช้การเพิ่ม Printer คนละแบบ หลังจากที่เสียเวลางมอยู่นาน กว่าจะรู้วิธีเพิ่ม Printer ว่าต้องใช้ Device URI: จาก lpd://laseri4eme.enseeiht.fr/ นำไปกรอกแทน เอาเฉพาะชื่อ หรือ IP ของมัน ไม่ต้องเอาคำว่า lpd ขอ note ไว้แก้ลืมหน่อย เพราะเจ้าหน้าที่ ที่นี่ หาตัวยากมาก....ก

เวลาเพิ่ม printer จาก cups server ใน windows จะระบุ printer port
XP: ใช้คำว่า Internet port
Vista / 7: ใช้คำว่า TCP/IP port

Note: ใน win7 ถ้า printer รัน print job ค้างอยู่ (ไม่ว่าจะ error หรือ ไม่ก็ตาม) เราจะไม่สามารถลบ printer ตัวนั้นได้ ต้องไปลบ print job ให้หมดก่อนจึงจะ printer ได้ครับ