วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Docker#3 Docker compose

จากความเดิมตอนที่แล้ว ( ตอนที่1 | ตอนที่ 2) ซึ่งจะเห็นได้มีขั้นตอนหลายอย่าง หากต้องมาทำทุกครั้งเวลา ติดตั้ง server ใหม่ ก็จะไม่สะดวก  คราวนี้  เราจะเขียน script ขั้นตอน ทั้งหมดไว้ในไฟล์ docker-compose.yml
ดังนี้
จากนั้น คำสั่งยาว ๆ ที่เราทดสอบกันมา เปลี่ยนมาใช้แค่สั้น ๆ บรรทัดเดียว คือ

docker-compose up -d

ตามนี้เลยครับ
สั่ง docker ps ก็จะเห็น


ถ้าจะยกเลิกทั้งหมด ก็สั่ง

docker-compose down

และนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้อง map volume ต่าง ๆ เข้าไปอยู่ใน container เนื่องจาก เวลาสั่ง docker-compose down แล้ว container จะถูกทำลาย ถ้า volume ไหน ที่ไม่ได้ถูก map ด้วย ก็จะหายไปหมดได้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น: