วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Subnet Review

 ทบทวนก่อนไปติว CCNA1-2

HOST Subnet
1111 1111 : 255 => 1 /32
1111 1110 : 254 => 2 /31
1111 1100 : 252 => 4   (2) /30
1111 1000 : 248 => 8   (6)     /29
1111 0000 : 240 => 16  (14)    /28
1110 0000 : 224 => 32  (30) /27
1100 0000 : 192 => 64  (62)    /26
1000 0000 : 128 => 128 (126)   /25

ไม่มีความคิดเห็น: